Thẻ thành viên

THỜI GIAN ÁP DỤNG: Từ 01/01/2019

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG                                                                
    - Khách hàng mua sắm trực tiếp . Áp dụng tại 02 miền Nam và Bắc.

                                                                 
CÁCH TÍNH ĐIỂM                                                                
    - Điểm mua hàng được tính từ Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn, với hệ số quy đổi là 10,000 đồng = 1 điểm tích lũy (không tính tiền lẻ, không làm tròn)     
                                     
    - Quy đổi giá trị 1 điểm tích lũy sang VNĐ: 10 điểm tích lũy = 1,000 đồng  
 
    - Điểm Mua Hàng tích lũy theo từng năm và được dùng để xét cấp độ và các quyền lợi trong năm đó. Quá trình tích lũy sẽ bắt đầu lại từ đầu khi sang năm mới.  

    - Thời gian tối đa để Khách hàng quy đổi điểm tích lũy năm trước liền kề là 30/06 hàng năm. 
    - Cửa hàng sẽ thông báo thời gian đổi điểm tích lũy qua: Chương trình MKTG tại cửa hàng, SMS, Email, Call Center.

      
 QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG KHI ĐĂNG KÝ THẺ THÀNH VIÊN   

   -  Được cộng tích lũy điểm khi thanh toán
   -  Được thông tin về sản phẩm mới và chương trình khuyến mãi     

ĐẢM BẢO HÀNG HÓA

ĐẢM BẢO HÀNG HÓA

30 ngày trở lại tiền bảo lãnh

THANH TOÁN

THANH TOÁN

Hệ thống an toàn

HỖ TRỢ 24/7

HỖ TRỢ 24/7

Hỗ trợ trực tuyến 24 giờ ngày

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Miễn phí cho đơn hàng trên 5 triệu